Okna Pasywne - analiza, część 2

W drugiej części analizy zbadamy pozostałe parametry techniczne analizowanych
okien pasywnych. 

W poniższej tabeli mamy przedstawione jest szczegółowe wyposażenie i parametry analizowanych okien. 

 

W kwestiach okuciowych na uwagę zasługują produkty firmy Elwiz z uwagi na
zastosowane okucia ukryte oraz firmy AdamS z uwagi na najlepsze wyposażenie standardowe zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
 

OKNA PASYWNE - parametry użytkowe

Oprócz omawianych w pierwszej części artykułu danych dotyczących termiki okien
pasywnych warto zwrócić uwagę na inne bardzo ważne parametry wynikające z deklaracji użytkowej producentów. 
Poprosiliśmy wszystkich producentów o przesłanie deklaracji dotyczących drzwi balkonowych o wymiarach 1800x2300 (R+RU) ze słupkiem ruchomym.
Wybór padł na taką konstrukcję z uwagi na to, iż często występuje w nowobudowanych domach oraz to, iż z uwagi na występowanie mniej szczelnego i sztywnego słupka ruchomego jest szczególnie narażona na działanie czynników atmosferycznych.
Oto jakie dane otrzymaliśmy.
 
 
    Nazwa produktu

Przepuszczalność

      powietrza

   Wodoszczelność   

Odporność na obciążenie

wiatrem

PassivLine Ultra klasa 4 8A C2/B3
Energio Passiv®  klasa 4 E900 C4
Future Design 86MD (1) klasa 4 9A C1
Energio Standard® klasa 4 E900 C4
Future Design 86MD (2) klasa 4 9A C1
Passiv-line Plus klasa 4 E900 C2/B3
MsEvolution Pasywne klasa 4 E1200 C3/B4
Winergetic Premium Passive klasa 4 E1200 C2/B3
Dane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych producentów dla badanych produktów dla balkonu dwuskrzydłowego 1800x2300 R+RU ze słupkiem ruchomym
 

OKNA PASYWNE - przepuszczalność powietrza

Wszystkie produkty posiadają najwyższą 4 klasę przepuszczlności powietrznej. Inaczej w tym segmencie rynku okien być nie może.
 

OKNA PASYWNE - wodoszczelność

W przypadku wodoszczelności mamy już pewien rozrzut w deklarowanych
wartościach i jest on w przedziale od klasy 8A do klasy E1200. Im wyższa klasa tym oczywiście lepiej, ale już klasa 8A oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 100 km/h przez 5 minut okna zachowają szczelność na zaciekający deszcz, co w warunkach polskich jest pogodą ekstremalną i rzadko spotykaną.

 

OKNA PASYWNE - odporność na obciążenie wiatrem

Odporność na obciążenie wiatrem mówi nam jak bardzo sztywna jest konstrukcja
okienna i o ile się odkształci pod wpływem wiatru. Mamy tutaj do czynienia ze słupkiem ruchomym, więc konstrukcja jest mniej odporna na parcie wiatru niż, gdyby miała słupek stały. 
 
Na podstawie uzyskanych danych podsumowanie wygląda następująco:
 
1. Klasa C1 - deklarowana jest dla produktów firmy Petecki i oznacza, że badany balkon ugnie się o 7mm przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 90 km/h 
 
2. Klasa C2 - deklarowana jest dla produktów: PassivLine Ultra, PassivLine Plus, Winergetic Premium Pasywne -  oznacza to, badany balkon ugnie się o 7mm przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 132 km/h.
 
2. Klasa C3 - deklarowana jest dla produktu firmy MS i oznacza to, że badany balkon ugnie się o 7mm przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 160 km/h. 
 
3. Klasa C4 - deklarowana jest dla produktów firmy Elwiz - oznacza to,że badany balkon ugnie się o 7mm przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 185 km/h.
 
Patrząc na parametry użytkowe warto pamiętać, że to są deklaracje. Rzeczywiste wyniki mogą zdecydowanie odbiegać od wartości deklarowanych tak in plus (przyjęcie zachowawczych parametrów) jak i in minus (przyjęcie wyższych parametrów niż rzeczywiście występujące). 
 
Wartą odnotowania jest analiza właściwości użytkowych przeprowadzona przez portal oknotest.pl dla okna PassivLine Plus firmy AdamS - czytaj więcej.
 
 

OKNA PASYWNE - podsumowanie

Na podstawie wszystkich otrzymanych informacji możemy wysnuć kilka wniosków:

1. Najcieplejsze okna wykonane są na bazie profilu Energeto firmy Aluplast - okno Energio Passiv oraz PassivLine Ultra.
 
2. Jedyny produkt posiadający certyfikat Passivhouse Institut z Darmstadt jest okno firmy Elwiz - Energio Passiv.
 
3. Najlepszą relację ceny do parametru Uw ma okno firmy AdamS - PassivLine Plus.
 
4. Wszystkie produkty są szczelne i posiadają klasę 4 przepuszczalności powietrza.
 
5. Najbardziej wodoszczelne produkty wg deklaracji to MsEvolution Pasywne oraz Winergetic Premium Passiv.
 
Czytaj także:
Okna pasywne - analiza, część 1
 

 


Wracaj