Okna energooszczędne - jakie wybrać? (część 3)

W trzeciej części naszej analizy skupimy się na deklarowanych właściwościach
użytkowych (DWU) badanych produktów oraz podsumujemy całą analizę.
 
Jeżeli chodzi o cechy użytkowe to skupimy się na trzech: przepuszczalność
powietrza, wodoszczelność oraz odporność na obciążenie wiatrem.
Dane jakie otrzymaliśmy to wartości deklarowane i nie można ich mylić z wartościami jakie okna rzeczywiście uzyskują w trakcie eksploatacji. Mamy oczywiście nadzieję, że nie są one zawyżone przez Producentów i odpowiadają rzeczywistości.
Szczegółowe dane podaje tabela. Pobierz tutaj.
 
 

Przepuszczalność powietrza okien

 
Przepuszczalność powietrza odpowiada nam na pytanie jak szczelne jest okno.
Wyróżniamy cztery klasy przepuszczalności.
Wszystkie badane produkty za wyjątkiem produktów firmy Dako posiadają deklarowaną najwyższą klasę przepuszczalności powietrza tzn. klasę 4. Dlaczego Dako deklaruje tylko klasę 3? Potencjalni Klienci zapytajcie Producenta.
 
 

Wodoszczelność - okna nieosłonięte

 
Wodoszczelność określa nam szczelność okien na przenikanie wody opadowej. 
Wpływ na to ma ciśnienie wywierane na konstrukcję przez wiatr. Wyróżniamy tutaj 10 klas wodoszczelności  dla okien nieosłoniętych.
 
Na podstawie otrzymanych danych ustaliliśmy:
 
1. Najsłabsze wartości - klasa 7A - deklarowane są w przypadku dwóch produktów: Dako DPQ 82, Dako DPT 90 - oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 79 km/h przez 5 minut zachowają szczelność na zaciekający deszcz.
 
2.Kolejna wartość - klasa 8A - została zadeklarowana przez dwa produkty: Vetrex V82 oraz V90 - oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 100 km/h przez 5 minut zachowają szczelność na zaciekający deszcz.
 
3. Klasa 9A została zadeklarowana przez największą liczbę produktów: Adams SI 82,  Avante Forte, Jezierski Premium Ultra,  Winergetic Premium, Winergetic Premium Pasywne, Norskstil - oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 107 km/h przez 5 minut zachowają szczelność na zaciekający deszcz
 
4. Klasa E 1000 zadeklarowana została przez produkt Elwiz Energio Standard - oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 142 km/h przez 5 minut zachowają szczelność na zaciekający deszcz.
 
5.Klasa E 1050 zadeklarowana została przez produkty: Adams Ideal 8000 oraz Ms Evolution Pasywne - oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 148 km/h przez 5 minut zachowają szczelność na zaciekający deszcz.
 
6.Klasa E 1500 zadeklarowana została przez produkt Ms Evolution - oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 178 km/h przez 5 minut zachowają szczelność na zaciekający deszcz.
 
7.Klasa E 1950 i jest to najlepszy wynik zadeklarowana została przez produkt Awilux SI 82 - oznacza to, że przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 205 km/h przez 5 minut zachowają szczelność na zaciekający deszcz.
 
Jak z powyższego wynika różnice są bardzo duże pomiędzy badanymi produktami i ich deklarowaną wodoodpornością.
 
 

Odporność na obciążenie wiatrem okien 

 
Odporność na obciążenie wiatrem mówi nam jak bardzo sztywna jest konstrukcja okienna i o ile się odkształci pod wpływem wiatru.
 
Na podstawie uzyskanych danych podsumowanie wygląda następująco:
 
1. Klasa C2 - deklarowana jest dla produktów: Dako DPQ 82 oraz DPT 90 -  oznacza to, że okno referencyjne odkształci się o ok. 5mm przy wietrze ok. 132 km/h.
 
2. Klasa C3 - deklarowana jest dla produktów: Adams SI 82, Vetrex V82 oraz V90+ -  oznacza to, że okno referencyjne odkształci się o ok. 5mm przy wietrze ok. 160 km/h. 
 
3. Klasa C4 - deklarowana jest dla produktów: Adams Ideal 8000, Avante Forte, Elwiz Energio Standard, Jezierski Premium Ultra, Winergetic Premium, Winergetic Premium Pasywne -  oznacza to, że okno referencyjne odkształci się o ok. 5mm przy wietrze ok. 185 km/h.
 
4. Klasa C5 - deklarowana jest dla produktów: MsEvolution, MsEvolution Pasywne oraz Norskstil -  oznacza to, że okno referencyjne odkształci się o ok. 5mm przy wietrze ok. 205 km/h - i są to najwyższe deklarowane wartości badanych produktów.
 
 

Podsumowanie

 
W tabeli, którą możemy pobrać tutaj pokazuję zalety i wady poszczególnych
produktów, które tutaj analizowałem. Wnioski niech każdy wyciągnie z niej sam na podstawie własnych przemyśleń i preferencji. To moja autorska analiza.
 
 
 
Czytaj także:
 
Analiza okien energooszczędnych - część 1
 
Analiza okien energooszczędnych - część 2
 
 
ZMIANY W ANALIZOWANYCH PRODUKTACH
 
Produkty podlegają ciągłym zmianom i udoskonaleniom. W analizowanych produktach zmiany zaszły w produktach firmy Oknoplast. Obecnie w standardzie okien Winergetic Premium i Winergetic Premium Pasywne jest zastosowany pakiet szybowy 4XGlass charakteryzujący się następującymi parametrami: Ug=0.5 W/m2K, Lt= 74% G= 53%.
Deklaracja właściwości do pobrania. 
 

Wracaj