ILOŚĆ KOMÓR PROFILA OKIENNEGO

Im więcej tym lepiej ale tylko wtedy, gdy podąża za tym większa głębokość profila okiennego. Często producenci robią tzw. chwyty marketingowe polegające na tym, iż do danego typu profila pięciokomorowego dodają jeden dodatkowy podział i powstaje profil sześciokomorowy o takiej samej głębokości zabudowy. Parametry termiczne pozostają bez zmian.

Wracaj