WODOSZCZELNOŚĆ OKIEN

Mówi nam o tym jak zachowują się okna pod wpływem ulewnych deszczy w połączeniu z silnymi porywistymi wiatrami. Mamy aż 10 klas wodoszczelności dla okien nieosłoniętych zaczynając od klasy 1A do klasy 9A oraz klasę specjalną Exxxx, gdzie w miejsce xxxx wpisywana jest wartość ciśnienia większego niż 600Pa. 

Wracaj